Warriors VS Pelicans Deadline: 1525635000
Participants: 12
Odds: 1.4
Odds: 2.91

Winners

UserAmountAward
liuyuheng020867.40000094.360000
zhengzhiwei15.20000021.280000
maeqy6914.80000020.720000
eoimemicohi5.8000008.120000
qqq1115.5000007.700000
dv181839956661.6000002.240000
Brianshino0.6000000.840000
wangoow0.2000000.280000